V zářezu 902/8
158 00 Praha 5

menu ikona

ZPĚT NA MENU

Енергетика

• заваръчни агрегати; електроди
• електромотори / в т.ч. взривозащитени/, генератори;
• помпи, пром. арматура / в т.ч. с ел.задвижки/; газови регул. станции;
• хидравлични елементи и системи; хидромотори и хидрогенератори;
• редуктори, скоростни кутии, съединители, спирачки;
• лентови транспортни системи;
• металорежещи машини; стугове; преси
• дървообработващи машини;
• обезопасяващи системи, брави и ключалки;
• измервателна и контролна техника; средства за автоматизация;
• пещи за металургичната и стъкларска промишленост, крематориуми;
• промишлени котли, топлоцентрали, горелки;
• пречиствателни станции и съоръжения, филтри;
• вентилационна , климатизационна и охладителна техника;
• релсови и пътни транспортни машини;
• летищно оборудване, специална летищна техника;
• корабни двигатели; бензинови , дизелови и газови мотори;
• компресорни и дизел-електрически станции;

Метали и консумативи:

• метални и металургищни изделия;
• отливки, стоманени, чугунени;
• специални точни отливки;
• тръби/ безшевни/,колена, тройници, щуцери;
• ламарини, мет. профили;
• стоманени въжета /голяма гама размери/; въжета от изк. материали
• електроди, специални заварочни телове и материали, флюси;
• семеринги, уплътнения;
• маркучи за високо налягане /за вода, пара, масло, пропан-бутан и пр./;
• амортисьори;
• пружини /листови и винтови/, ресьори;
• вериги; кардани;
• траспортни ленти и ролки;
• графитни четки и други изделия от техн. графит;
• гумени и метало-гумени изделия;
• лагери; - KLF - ZVL, ZVL, ZKL - ние сме ауторизиран дистрибутор ZKL KINEX

JE Temelin

  • МИНИ

• минно оборудване; комбайни за открити и закрити рудници;
• специални машини за закрити рудници
• хидравлични и механични стойки; метални крепежни профили;
• транспортни лентови системи; гумени ленти; стоманени въжета;
• съоръжения за раздробяване и подготовка на въглищата;
• багери; булдозери; специални вагони;маркучи за високо налягане;
• вентилационни и климатизационни ситеми; взривозащитени устройства;
  • ЕЛ. ЦЕНТРАЛИ

• котли и горелки /РВS-ABB/ за различни горива;
• комплектна доставка на топлоцентрали /на мазут, газ или въглища/
• турбини / SKODA/ и оборудване за ТЕЦ и ВЕЦ;
• КИП и А /ZPA/; измервателни и контролни уреди /METRA/; ЗАТ Прибрам
• ел. мотори; генератори; тахогенератори; “МЕЗ”
• лагери /специални, нестандартни/; уплътнения;
• магнитно меки и твърди ферити; изделия от графитни материали;
• ЕКО ПРОГРАМ - пречиствателни съоръжения, филтри;
  • АЕЦ

• комплексно оборудване от Ядрено Машиностроене
• парогенератори; паронагреватели; съдове под налягане; контейнери;
• помпи; арматура в т.ч. с ел. задвижки; проходки и дистанционно управление;
• кабели ниско и високо напрежение / в т.ч. и съобщителни/; кабелни връзки;
• арматура, фасонни детайли, помпи СИГМА
  • пречиствателни съоръжения

• водопречиствателни съоръжения и станции; реактори; резервоари;
• тръби в т.ч. и безшевни; колена; тройници, щуцери;
• ЕКО ПРОГРАМ - пречиствателни съоръжения, филтри;
• биофилтри; цялата гама на SIGMA; промишлени помпи;
  • ЕЛ. МРЕЖИ

• трансформатори; подстанции; изключватели, превключватели и др.
• КИП и автоматика; кабели;
• проводници / Cu, Al, Fe, FeAl /; изолатори - от стъкло, керамика, порцелан;
• електромери; двойнотарифни часовници; средства за безопасност;
• дизел-електрически агрегати / от 6 kVA до 720 кVA /;
• релета; контактори; електронни елементи / TESLA /; ел. табла;
• машини за ремонт и поддържане на мрежата;
• електронни компоненти, полупроводници; осветителни тела;

Mашини и съоръжения от Чешката и Словашка републики

loziska

cerpadla

pruziny

armatury