V zářezu 902/8
158 00 Praha 5

menu ikona

ZPĚT NA MENU

За нас

Уважаеми Tърговски Партньори,
Разрешете да Ви представим дейноста на Чешката фирма SIMEX в България. Фирмата е създадена като наследник на най-добрите традиции на ВТО SIMEX, принадлежащa преди време под федералното министерство на Енергетиката на Чехословакия, с основна цел разширяване и задълбочаване на търговските контакти със страните от Източна Европа и реализиране на съвместни проекти. Успяхме и след огромните политически, икономически и структорни промени в Източна Европа, да запазим основните направления - Енергетика, Машиностроене и Транспорт. Запазихме и регионалната специализация - Източна Европа (специално България, Русия, Прибалтийските републики), плюс USA и Израел. SIMEX е една от малкото Чешки фирми, който в най-трудните години на прехода продължи да поддържа в България трайни търговски контакти и осигорява комплексни услуги. Както за Чешките и Словашките фирми в България, така и за Българските фирми на Чешкият и Словашкият пазар. В България дейноста на фирмата е подкрепяна от регионални специализирани представителства във всички по-големи Български градове.Silné zázemí v zemích střední a východní Evropy je podpořené vlastními zastoupeními. Nejsilnější pozici zaujímáme v Bulharsku, kde poskytujeme komplexní zahraničně - obchodní služby a servis pro firmy prostřednictvím vlastních zastoupení, které komplexně pokrývají místní trh.