V zářezu 902/8
158 00 Praha 5

menu ikona

ZPĚT NA MENU

ЧБТК

V zářezu 902/8
158 00 Praha 5
Тел.: +420 244 462 482
Е–mail:
abc@simex.cz

Камарата беше създадена като смесено Чешко–Българско доброволно сдружение на Чешки и Български юридически и физически лица, който имат интерес да развиват дейност на територията на България и Чешката република. В момента е регистрирана според Чешкото законодателство като смесена международна търговска камара. Активни наши партньори и помощници при създаването и развитието на дейността на Камарата бяха посолството и търговското представителство на България в Прага, който предоставиха на нас и на нашите партньори и членове отлична материална база.

Главната дейност на Камарата при създаването и беше свързана с установяване и разширяване на контакти между фирми от двете страни, информационна дейност, осигоряване на специализирана помощ. Камарата осъществяваше целогодишна постоянна дейност, събираше и концентрираше търговска и икономическа информация, обработваше, анализираше и я предоставяше целенасочено на фирми и икономически субекти който проявяваха интерес. Голяма част от тези информаций служеха като основа за изграждане на дългосрочни фирмени стратегий на Чешките промишлени производители при експанзията им на Балканите Провеждахме и тематични сбирки дискусий на актуални теми с участието външни лектори. Представяхме фирми и нови продукти на потенциалните им партньори.

В последните няколко години, както в Чешката Република и в България, така и в Европейски мащаб възникнаха достатъчно институций, като държавни така и обществени, който събират обработват и предоставят економическа и търговска информация. Електронните медий навлезнаха масово и в двете страни. В тази връзка, Чешко-Българската Търговска Камара в момента набляга, на решаване на съвсем конкретни търговски проблеми, помощ при осъществяване на реални проекти и лобиране. Отговаряме на търговски и маркетингови запитвания и предоставяме директни контакти на интересуващите се, който имат ясна представа за потенциалните си партньори и местото на свойте продукти на пазара. На всички фирми предоставяме комплексни бизнес услуги. Основна цел на на камарата в настоящият момент е практическо разширяване на бизнес контактите между Чехия и България на ниво юридически и физически лица. Който според нас са основната движеща сила на стопанските отношения между двете държави. Стараем се да защитаваме интересите и да лобираме за разширяване на дейността, както на нашите членове, така и на всички който имат интерес да работят съвместно с нас.

За тази цел Камарата е свързана тясно и работи съвместно със Стопанската камара на Чехия, Съюза на фирмите от промишлеността и транспорта на Чехия, Министерството на промишлеността и търговията, останалите смесени камари, Чехтрейд, Съюза на стройтелните фирми и с други институций от подобен характер в Чехия и България Съвместно с регионалните търговски и специализирани камари с участието на депутати и на българският търговски представител провеждаме семинари за популяризиране на България в Чешките региони. Разрешете да Ви обърна внимание на факта, че след приемането на Чехия в Европейският Съюз се създадоха отлични икономически и търговски предпоставки за навлизане на Български фирми на Европейския пазар през традиционните до момента пътища през Чехия. Сега е подходящ момент да се активизира дейността на фирмите който да използват направеното до момента на Чешкият пазар, за разширяване на дейността си в Европейски мащаб. Чешките промишлени продукти са конкурентоспособни на Българският пазар, а Българските машиностроителни и земеделски продукти имат традиций в Чехия и в Европа.

Огромни възможности за разширяване и задълбочаване скрива областта на културата и туризма. Въпреки няколкото успешни опита на Чешки фирми да приватизират в областта на енергетиката в България. Двустранните инвестиций не отговарят все още на потенциала който съществува. През Камарата води един от пътищата за създаване на съвместни проекти и реализирането им в областта на приватизацията и инвестицийте. Работиме съвместно с фирми от целият диапазон на стопанската дейност – промишлено производство, банки, земеделска техника, екология, металургия, машиностроене, транспорт, търговия, счетоводство, хотелиерство, туризъм, инвестиций и др. Ежегодното участваме на Международният Пловдивски Панаир и популяризираме дейността на Камарата между Българските стопански субекти за намиране на подходящи сериозни партньори за разширяване на дейността на територията на България. Един от конкретните ни проекти е свързан с организиране на общо участие на Български фирми на Бърненският панаир и на други специализирани изложби в Чехия, в областта на машиностроенето, енергетиката и транспорта, земеделската техника. Камарата е включена в официалното Чешко изложение и можете да я намерите на Информационният щанд, можете да ни контактувате по всяко време на долу уведените телефони и адреси.