V zářezu 902/8
158 00 Praha 5

menu ikona

ZPĚT NA MENU

Симекс-Транс

Търговско представителство в България

http://simex-trans.bg/

Адрес на управление в Пловдив:

инж. Митко Керанов - Директор
СИМЕКС - ТРАНС ЕООД
ж. р. Тракия, бул. „Освобождение” № 3
комлекс „SPS”, офис 323
България, 4023 Пловдив
тел./факс: +359 (0)32 682876
мобил: +359 (0)887 922669
e-mail: simex-trans@simex.cz

Офис в София:

СИМЕКС - ТРАНС ЕООД
„Бизнес иновационен център – изот“ АД “, офис 610
бул. „Цариградско шосе“ №133
1784 София
тел./факс +359 2 820 2505
e-mail: simex-trans.sofia@simex.cz

Адрес на регистрация:

ул. Иван Андонов 17
България, 4000 Пловдив
VAT No: BG 825328824

РЕФЕРЕНЦИИ:

 • НЕК ЕАД
 • АЕЦ Козлодуй
 • БДЖ ЕАД
 • Вагоноремонтен завод 99
 • Топлофикация Пловдив
 • Топлофикация София
 • Топлофикация Русе
 • Топлофикация Перник
 • Мини Марица Изток
 • Кривбасруда, Украина


 • ШКОДА ЯДРЕНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
 • СИГМА ГРУП АД
 • ЗКЛ АД.
 • НД ЛОР УНИЧОВ АД (УНЕКС)
 • СТРОЙИРНА ОСЛАВАНИ ООД
 • ХАНАЦКЕ ЖЕЛЕЗАРНИ И ПЕРОВНИ АД