V zářezu 902/8
158 00 Praha 5

menu ikona

ZPĚT NA MENU

ČBOK

V zářezu 902/8
158 00 Praha 5
Тel.: +420 244 462 482
Е–mail: 
abc@simex.cz

POSLÁNÍ ČBOK

Česko-bulharská obchodní komora (ČBOK) je právnický subjekt, založen a registrován na základě zákona 42/1980 v roce 1999. Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Praze, oddíl A, vložka 39461.

Hlavním posláním ČBOK je vytvářet pozitivní portfolio obou států a starat se o rozšíření vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Bulharskou republikou.

ČBOK zajišťuje organizaci různých akcí v rámci česko-bulharské obchodní komunity (kulaté stoly, debatní obědy, setkání), podporuje rozvoj česko-bulharských obchodních vztahů a to prostřednictvím služeb, které podnikům a institucím nabízí.

Za účelem podpory česko-bulharských vztahů spolupracujeme s vydavateli bulharských časopisů v ČR.

HLAVNÍ CÍL

Hlavním cílem ČBOK je zprostředkovat rozvoj vzájemných vztahů a vzájemného obchodu mezi českými a bulharskými podnikatelskými subjekty, navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikateli obou zemí. Reprezentovat, podporovat, koordinovat a hájit hospodářské a profesní zájmy svých členů.

NĚCO O NÁS

Během své činnosti ČBOK reálně přispívá k realizaci mnoha projektů mezi partnery obou zemí. Problematika těchto projektů se týká různých oblastí jako energetika, strojírenství, obchod, zemědělství, turistika aj.

Souběžně s tímto ČBOK se svými kontakty přispívá k orientaci na bulharském trhupři prezentaci českých firem (veletrhy, výstavy aj.).

ČBOK ve své činnosti spolupracuje s Velvyslanectvím České republiky v Sofii, BGR a Velvyslanectvím Bulharské republiky v Praze.

ČBOK se snaží poskytovat co nejkvalitnější a nejčerstvější informace, a proto navázal v České i Bulharské republice partnerské vztahy s místními hospodářskými komorami a jinými institucemi, jejichž cílem je podpora národního či regionálního hospodářského rozvoje.

SLUŽBY a VÝHODY POSKYTOVANÉ ČLENům

INFORMACE A PUBLIKACE

Za informační službu se považuje informace, která se poskytuje na základě přímo dostupných zdrojů. Tyto služby jsou pro členy ČBOK v rámci ročního poplatku.

Informační služby zahrnují:

-          obecné legislativní informace;

-          adresy institucí, výrobců nebo poskytovatelů služeb;

-          aktuality týkající se česko-bulharských hospodářských vztahů;

-          články z oblasti ekonomiky;

-          základní daňová problematika;

-          zařazení do seznamu členů ČBOK.

ORGANIZAČNÍ SLUŽBY

Pravidelné pozvánky na:

-          společenské akce;

-          konference;

-          kulaté stoly a debatní obědy za zvýhodněných podmínek.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Naši členové mají přednostní přístup ke službám za členské tarify z oblasti práva, daňové problematiky, obchodu obou zemí, podpora při zakládání podniku a jeho obchodním rozvoji, specifické legislativní výběry a komentáře, registrace družstva /firmy/ jak v BG, tak i v ČR, komunikace s kontakty a doporučení, různé specifické analýzy a konkrétní zadání o průzkumu trhu nebo jiné průzkumy, prognostická řešení aj.

STAŇTE SE ČLENY ČESKO-BULHARSKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Členství v ČBOK vám umožní rozšířit síť vašich profesních kontaktů, být informován o vývoji česko-bulharských hospodářských vztahů, o obchodní nabídce či o aktuální situaci na trhu a v různých společnostech. Budete mít přednostní přístup ke službám poskytovaným ČBOK a jejími partnery.

PODMÍNKY A FORMY ČLENSTVÍ

Členem Česko-bulharské obchodní komory se může stát:

-          česká společnost;

-          bulharská společnost;

-          seskupení, sdružení ustavené v ČR;

-          organizační složky českých nebo bulharských společností;

-          zahraniční dceřiné společnosti českých a bulharských skupin;

-          podnikatelé, fyzické osoby podnikající v ČR nebo BGR;

-          jiné fyzické osoby mající české nebo bulharské státní občanství.

Máte-li zájem o členství v Česko-bulharské obchodní komoře, a pokud souhlasíte se stanovami ČBOK, vyplňte přihlášku ke členství. Vaše členství vznikne na základě jednomyslného souhlasu výboru ČBOK.

Prezident: Ing. Todor Kraevski                                                    

Viceprezident: Mgr. Kiril Berovski